Polini 910 GP3 Reverse / mini / new Polini motor / 40cc/ up to 13hp / Italy
Polini 910 GP3 Reverse / mini / Italy

Copyright © 2004 Polini motori, ItalyPolini 911 GP3 Reverse / midi / new Polini motor / 40cc or 50cc / up to 14hp / Italy

Copyright © 2005 Polini motori, Italy